Over ons

Onze vereniging is in 1972 ontstaan uit een fusie van volleybalverenigingen Amicitia uit Reek en Schavot uit Schaijk. De vereniging ging verder als Torpedo 
Schaijk - Reek. 
Sinds 1999 wordt de vereniging gesponsord door bouwbedrijf Peter Peters uit Schaijk.
Daardoor is de naam veranderd in Volleybalvereniging Peter Peters TSR. 

Ons bestuur

Voorzitter
Huub Hamers
06 - 20 04 67 61
huubhamers2023@gmail.com

Secretariaat
Jamilla Lamers
06 - 51 13 13 66
secretariaat.peterpeters@gmail.com

Penningmeester
Silvie Schoppema
06 - 50 22 12 50
penningmeester.peterpeters@gmail.com

Technische Commissie/ledenadministratie
Geert Lange
06 - 51 60 36 77
glange@hetnet.nl

Activiteiten commissie
Trudy Lamers
06 - 48 52 57 58
trudylamers1960@gmail.com

Recreantenzaken
Dinie van Uden
06 - 50 84 68 70
dinievanuden@home.nl

Arbitrage
Rob van Gaal
06 - 61 44 76 64
rjhvangaal@gmail.com

Volleybalvereniging PeterPeters/TSR
Volleybaltraining
Volleybalteam
Volleybalteam
Wedstrijd overwinning
Oliebollentoernooi
Oliebollentoernooi
Volleybalwedstrijd
Volleybalwedstrijd
Oliebollentoernooi
Oliebollentoernooi
Oliebollentoernooi